Modern Zamanın Sorunu Yalnızlık

Üzerinde en çok düşünülen ve yazılan konu olan yalnızlık Türk Dil Kurumu‘na göre, “yalnız olma durumu, kimsesizlik, kimse bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık” olarak açıklanıyor. Yalnız kelimesi ise, sıfat olarak “yanında başka kimse bulunmayan”, isim olarak da “toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi” olarak tanımlanıyor.

yalnızlık

Burada iki soru akla geliyor:

  1. Yanında kimse bulunmayan kişi gerçekten yalnız mıdır?
  2. Kalabalıklar içinde yalnız olmak mümkün değil midir?

İlk soruya bakacak olursak, cevabı zor değildir. Yanında kimsenin bulunmaması durumu aslında, bizim kendimizle baş başa olmamız gereken bir durumdur. Kafamızı, kalbimizi dinleyebildiğimiz, bütün o başka görüşlerden, düşüncelerden ve konuşmalardan uzak durduğumuz bir durumdur.

Diğer soruda ise cevap, anlaşılıp anlaşılmama meselesidir. İnsanın kalabalıklar içinde yalnız hissetmesi/olması bu yüzdendir. Kimse seni olması gerektiği gibi anlamıyorsa veya sen kendini başkasına anlatamıyorsan, yalnızsın demektir. Kalabalıklar, insanı ayrıntıya boğar ve dikkatleri hep bir başkasında toplar.

Diğer bir kaynak ise yalnızlığı, “boşluk duygusuyla karışık insanın kendini dünyadan kopmuş hissetmesidir” şeklinde tanımlamış. Yani yalnızlık dünyadan kopmuş hissettiriyormuş. Ama hangi dünyadan?

Doğrusu dış dünyadan kopmuş olabiliyor insan. Ama asıl dünyayla bağlantı kuruyor. Kendi iç dünyasıyla. Kendi benliğiyle iletişime geçiyor. Kendini sorguluyor. Kendini sorguladıkça da ister istemez kendini geliştirmiş oluyor. İnsan kendinden kaçamaz. Bu yüzden çoğu insan yalnız kalmak istemiyor. Çünkü insanlar kendilerinden korkuyor.

Yalnızlık İyidir

Hiç şüphe yoktur ki, insan yalnız ölür. Ve bir başka durum söz konusudur ki, insan insandan ötürü yalnızdır. Yalnızlık duygusu insanı çevresinden uzaklaştırır.

Yalnızlık genelde hep kötü anlamlı şeyleri çağrıştırır. Gitmek, yok olmak, unutulmak, eksilmek gibi ifadeler akla gelir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi kalabalıklaşma kendimizden, kendi benliğimizden uzaklaşma anlamına gelir.Yalnızlıktan şikayet ederiz ama kendimizden uzaklaşma işin içine girince kalabalıklaşma da ayrı bir sıkıntı olarak gözükmektedir.

Bazıları tek başına olmayı tercih ederler ve yalnız kalmayı severler. Yalnızlık ile kişinin kendini yalnız kılması aynı şey değildir. Çünkü yalnız kılma iradi ve amacı olan bir eylemdir. Kişi kendini yalnız kılmadıkça, kendinin farkına varamaz. Aslında bu farkındalık, kişinin kendi kalbinin sesine kulak kesilmesidir. Kalbinin sesini duymayı kim istemez ki?

yalnızlık mevlana

Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir.

Mevlana

Share
One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share